نـه
بله
پیشنمایش

همیار اندروید

مرجــع تخصـصــی توسـعــه انــدرویــد

ورود عضویت
برای استفاده کامل از وبسایت باید وارد حساب خود شوید

جستجوی پیشرفته کتابخانه

موضوع کتابخانه
زبان برنامه نویسی
کمترین اس‌دی‌کا موردنیاز
ریست

کتبخانه AESCrypt-Android برای رمزگذاری و رمزگشایی در برنامه نویسی اندروید

کتابخانه OoOAlertDialog برای ایجاد یک پیام هشدار برای کاربر در اندروید استودیو

کتابخانه AndEx Alert Dialog برای پیغام هشدار در اندروید استودیو

کتابخانه CircularFloatingActionMenu برای ساخت منوی شناور دایره ای

معرفی کتابخانه سامی ناو samiNav برای ساخت منوهای کشویی حرفه ای

معرفی کتابخانه سامی ناو samiNav برای ساخت منوهای کشویی حرفه ای

معرفی کتابخانه Dragger برای اعمال انیمیشن حرکتی روی اکتیویتی در اندروید

معرفی کتابخانه FloatingActionButton برای ساخت منو شناور حرفه ای در اندروید

معرفی کتابخانه AndroidResideMenu برای ساخت منوی کشویی سه بعدی در اندروید

معرفی MeowBottomNavigationJava برای ساخت منوی زیبا در اندروید

معرفی MeowBottomNavigationJava برای ساخت منوی زیبا در اندروید

معرفی MeowBottomNavigationKotlin برای ساخت منوی زیبا در اندروید

معرفی MeowBottomNavigationKotlin برای ساخت منوی زیبا در اندروید

کتابخانه CurveGraphView برای رسم نمودارهای آماری در اندروید

کتابخانه ArcAnimator برای جابجایی قوسی در اندروید


4
3
2
1