همیار اندروید
همیار اندروید
همیار اندروید
همیار اندروید
نه
بله
منوی وبسایت
جستجوی پیشرفته صفحه اصلی اپلیکیشن های ما
حساب کاربری
منوی وبسایت
حساب کاربری

همیار اندروید

مرجــع تخصـصــی توسـعــه انــدرویــد

منوی وبسایت
جستجوی پیشرفته اپلیکیشن های ما
حساب کاربری
صفحه اصلی
وب سرویس
وب سرویس قیمت لحظه ای بیش ...

وب سرویس قیمت لحظه ای بیش از ۷۰۰۰ ارز دیجیتال همراه با آمار و امکانات بررسی داده

مشخصات این وب سرویس
نام
ارز دیجیتال
معرفی
قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
انتشار
1399-10-12 , 14:52
آخرین آپدیت
1399-10-21 , 14:52
وب سرویس ارز دیجیتال یکی از محبوب ترین وب سرویس های همیار اندروید هستش ، ما آپدیت ها و امکانات زیادی برای این وب سرویس درنظر گرفته ایم
پیاده سازی آنها بستگی به درخواست و میل کاربران دارد ، اگر مایل هستید به ما اطلاع دهید
آموزش پایه‌ای کلیک کنید
آدرس وب سرویس
همه وب سرویس های همیار اندروید ، با متد POST به آدرس ذیل درخواست می دهند
POST
https://HamyarAndroid.com/api
ارتباط موفق یا ناموفق با وب سرویس
هرگاه به هرکدام از وب سرویس ها ، درخواستی ارسال می کنید
برای تشخیص ارتباط موفق یا ناموفق با وب سرویس ، می توانید پارامتر ok را بررسی کنید
اگر پارامتر ok ، برابر با true باشد ، یعنی با وب سرویس ارتباطی موفق برقرار کرده اید
و در این حالت ، نتیجه ارتباط موفق شما ، در پارامتر result قرار می گیرد
{
  "powered by": "https://HamyarAndroid.com",
  "target": "...",
  "ok": true,
  "result": {
    ...
  }
}
اگر پارامتر ok ، برابر با false باشد ، یعنی با وب سرویس ارتباطی ناموفق برقرار کرده اید
و در این حالت ، دلیل ارتباط ناموفق شما ، در پارامتر message قرار می گیرد
{
  "powered by": "https://HamyarAndroid.com",
  "target": "...",
  "ok": false,
  "message": "..."
}
دقت داشته باشید که پارامتر ok ، فقط برای تشخیص این موضوع می باشد ، که آیا توانسته اید با وب سرویس ارتباط موفق برقرار کنید یا ناموفق
توکن امنیتی کلیک کنید
معرفی توکن امنیتی
همه وب سرویس های همیار اندروید نیاز به توکن امنیتی دارند
هر وب سرویس به یک توکن امنیتی مجزا نیاز دارد
روش دریافت توکن امنیتی
ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
از سایدبار حساب کاربری خود به بخش دریافت توکن امنیتی بروید
از این بخش می توانید توکن مربوط به هرکدام از وب سرویس ها را دریافت کنید
دریافت قیمت لحظه‌ای یک یا چند ارز دیجیتال همراه با آمار بازار جهانی serviceCryptocurrencyMain
توسط این تارگت قیمت لحظه‌ای یک یا چند ارز دیجیتال را در اختیار دارید
دارای آمار کلی ارز در مارکت ها و بازار جهانی : حجم کل در بازار ، عرضه کل ، عرضه در گردش ، میزان معاملات بازار ، رتبه و ...
دارای مقدار و درصد تغییر قیمت ، حجم کل بازار و معاملات بازار
مقادیر و درصد تغییرات در بازه های زمانی ۱ ساعته ، ۱ روزه ، ۷ روزه ، ۳۰ روزه و ۳۶۵ روزه می باشند
قیمت و آمار ها هر ۵ ثانیه بروزرسانی می شوند
قیمت ها به دلار آمریکا USD می باشند
تاریخ ها با تایم زون تهران Asia/Tehran ست شده اند
curl --location --request POST 'https://hamyarandroid.com/api' \
--form 'token="___?___"' \
--form 'target="___?___"' \
--form 'ids="___?___"' \
--form 'interval="___?___"' \
--form 'pager="___?___"' \
--form 'clear="___?___"' \
پارامتر
نوع
توضیح
token
string
ضروری
توکن امنیتی شما برای این وب سرویس
target
string
ضروری
باید عبارت serviceCryptocurrencyChart باشد
ids
string
اختیاری
شناسه ارز دیجیتال موردنظر
همچنین می توانید لیستی از شناسه ها را وارد کنید
درصورتی ک وارد نکنید همه ارزهای موجود را دریافت خواهید کرد
مثال
BTC,ETH,USDT,DOT
شناسه ارز ها باید با کما ( , ) از هم جدا شوند
لیست شناسه ها را از تارگت serviceCryptocurrencyMain همین وب سرویس می توانید دریافت کنید
interval
boolean
اختیاری
مقدار و درصد تغییرات قیمت و ... را فعال می کند
مثال
true
pager
string
اختیاری
درصورتی که اطلاعات دریافتی را صفحه بندی شده می خواهید
مثال
10,1
بخش اول ، تعداد رکورد ها در صفحه باید مقدار 1 یا بیشتر باشد
بخش دوم ، شماره صفحه باید مقدار 1 یا بیشتر باشد
clear
string
اختیاری
درصورتی که برخی آیتم ها را از اطلاعات دریافتی نیاز ندارید
می توانید حذف کنید چون با اینکار داده کمتر و با سرعت بیشتر از وب سرویس دریافت خواهید کرد
مثال
test,test2,test3
لیست آیتم های موردنظر باید با کما ( , ) از هم جدا شوند
نتیجه درخواست از این تارگت به صورت زیر می باشد
id    شناسه ارز دیجیتال ، هر ارز یک شناسه یکتا دارد
name    نام ارز دیجیتال
logo    لوگو ارز دیجیتال ، لوگو ها از آدرس ( .../https://up.hamyarandroid.com/cryptocurrency/logo ) دریافت می شوند
price    آخرین قیمت ارز دیجیتال
price_date    تاریخ میلادی برای قیمت
price_date_fa    تاریخ شمسی برای قیمت
rank    رتبه ارز دیجیتال در بین همه ارزها
market_cap    حجم بازار ، ارزش کل بازار عرضه ارز دیجیتال
supply_circulating    عرضه در گردش ، میزان سکه هایی که در بازار در گردش هستند و در دست عموم است
supply_max    عرضه کل ، حداکثر سکه های عرضه شده
high    بیشترین قیمت ثبت شده برای ارز دیجیتال
high_date    تاریخ میلادی ثبت شده برای بیشترین قیمت
high_date_fa    تاریخ شمسی ثبت شده برای بیشترین قیمت
1h, 1d, 7d, 30d, 365d    بازهایی از تغییرات    به ترتیب : ۱ ساعته ، ۱ روزه ، ۷ روزه ، ۳۰ روزه ، ۳۶۵ روزه
volume    میزان معاملات
price_status    وضعیت تغییر قیمت    ثابت ( 0 )    کاهش ( - )    افزایش ( + )
price_value    مقدار تغییر قیمت
price_percent    درصد تغییر قیمت
volume_status    وضعیت تغییر معاملات    ثابت ( 0 )    کاهش ( - )    افزایش ( + )
volume_value    مقدار تغییر معاملات
volume_percent    درصد تغییر معاملات
market_cap_status    وضعیت تغییر حجم بازار    ثابت ( 0 )    کاهش ( - )    افزایش ( + )
market_cap_value    مقدار تغییر حجم بازار
market_cap_percent    درصد تغییر حجم بازار
{
  "powered by": "https://HamyarAndroid.com",
  "target": "serviceCryptocurrencyMain",
  "ok": true,
  "result": [
    {
      "id": "BTC",
      "name": "Bitcoin",
      "logo": "btc.svg",
      "price": "32087.02725458",
      "price_date": "2021-01-24 02:32:00",
      "price_date_fa": "1399-11-05 02:32:00",
      "rank": "1",
      "market_cap": "597094045716",
      "supply_circulating": "18608581",
      "supply_max": "21000000",
      "high": "40886.29984993",
      "high_date": "2021-01-08 03:30:00",
      "high_date_fa": "1399-10-19 03:30:00",
      "1h": {
        "volume": "1264441531.56",
        "price_status": "-",
        "price_value": "356.26398263",
        "price_percent": "0.0110",
        "volume_status": "-",
        "volume_value": "435717970.38",
        "volume_percent": "0.2563",
        "market_cap_status": "-",
        "market_cap_value": "6628756095.89",
        "market_cap_percent": "0.0110"
      },
      "1d": {
        ...
      },
      "7d": {
        ...
      },
      "30d": {
        ...
      },
      "365d": {
        ...
      }
    },
    ...
  ]
}
دریافت نمودار قیمتی یک ارز دیجیتال serviceCryptocurrencyChart
توسط این تارگت نمودار قیمتی یک ارز دیجیتال را در اختیار دارید
نمودار بین یک بازه زمانی چندر روزه می باشد
قیمتی که برای هر روز در نظر گرفته می شود ، میانگین ثابت آن روز می باشد
curl --location --request POST 'https://hamyarandroid.com/api' \
--form 'token="___?___"' \
--form 'target="___?___"' \
--form 'id="___?___"' \
--form 'start="___?___"' \
--form 'end="___?___"' \
--form 'pager="___?___"' \
--form 'clear="___?___"' \
پارامتر
نوع
توضیح
token
string
ضروری
توکن امنیتی شما برای این وب سرویس
target
string
ضروری
باید عبارت serviceCryptocurrencyChart باشد
id
string
ضروری
شناسه ارز دیجیتال موردنظر
مثال
BTC
لیست شناسه ها را از تارگت serviceCryptocurrencyMain همین وب سرویس می توانید دریافت کنید
start
string
اختیاری
تاریخ شروع ، برای بازه زمانی نمودار
مثال
2012-09-01
در صورتی که وارد نشود اولین تاریخ ثبت شده برای آن ارز دیجیتال درنظر گرفته می شود
end
string
اختیاری
تاریخ پایان ، برای بازه زمانی نمودار
مثال
2021-01-10
در صورتی که وارد نشود آخرین تاریخ ثبت شده برای آن ارز دیجیتال درنظر گرفته می شود
در صورتی که وارد می کنید ، باید یک روز بین start و end فاصله باشد
pager
string
اختیاری
درصورتی که اطلاعات دریافتی را صفحه بندی شده می خواهید
مثال
10,1
بخش اول ، تعداد رکورد ها در صفحه باید مقدار 1 یا بیشتر باشد
بخش دوم ، شماره صفحه باید مقدار 1 یا بیشتر باشد
clear
string
اختیاری
درصورتی که برخی آیتم ها را از اطلاعات دریافتی نیاز ندارید
می توانید حذف کنید چون با اینکار داده کمتر و با سرعت بیشتر از وب سرویس دریافت خواهید کرد
مثال
test,test2,test3
لیست آیتم های موردنظر باید با کما ( , ) از هم جدا شوند
نتیجه درخواست از این تارگت به صورت زیر می باشد
date    تاریخ میلادی روز جاری
date_fa    تاریخ شمسی روز جاری
price    قیمت ارز در روز جاری
{
  "powered by": "https://HamyarAndroid.com",
  "target": "serviceCryptocurrencyChart",
  "ok": true,
  "result": [
    {
      "date": "2021-01-01 00:00:00",
      "date_fa": "1399-10-12 00:00:00",
      "price": "29386.79959753"
    },
    ...
    ,
    {
      "date": "2021-01-03 00:00:00",
      "date_fa": "1399-10-14 00:00:00",
      "price": "33116.89692078"
    }
  ]
}
دریافت تغییرات روزانه یک ارز دیجیتال serviceCryptocurrencyChangeDaily
توسط این تارگت تغییرات روزانه یک ارز دیجیتال را در اختیار دارید
شروع قیمت ، پایان ، کمترین ، بیشترین ، میانگین و جمع نهایی قیمت ارز دیجیتال در روز موردنظر را در اختیار دارید
همچنین لیستی ساعتی از قیمت ارز دیجیتال در روز مورد نظر را در اختیار دارید
curl --location --request POST 'https://hamyarandroid.com/api' \
--form 'token="___?___"' \
--form 'target="___?___"' \
--form 'id="___?___"' \
--form 'date="___?___"' \
--form 'yesterday="___?___"' \
--form 'clear="___?___"' \
پارامتر
نوع
توضیح
token
string
ضروری
توکن امنیتی شما برای این وب سرویس
target
string
ضروری
باید عبارت serviceCryptocurrencyChart باشد
id
string
ضروری
شناسه ارز دیجیتال موردنظر
مثال
BTC
لیست شناسه ها را از تارگت serviceCryptocurrencyMain همین وب سرویس می توانید دریافت کنید
date
string
اختیاری
تاریخ روز مورد نظر
مثال
2021-01-01
در صورتی که وارد نشود روز جاری در نظر گرفته می شود
همچنین درنظر داشته باشید ، اطلاعات مربوط به روز جاری از ساعت ۱۲ به بعد ثبت می شوند
yesterday
string
اختیاری
در صورتی که مقدار و درصد تغییرات قیمت ارز دیجیتال ، نسبت به روز گذشته را نیاز دارید
نکته مهم
در صورتی که این پارامتر را فعال کنید
زمان دریافت پاسخ از وب سرویس بیشتر از حالت معمول خواهد شد
زیرا برای بررسی قیمت نسبت به روز گذشته ، از اطلاعات روز گذشته هم استفاده می شود
مثال
true
clear
string
اختیاری
درصورتی که برخی آیتم ها را از اطلاعات دریافتی نیاز ندارید
می توانید حذف کنید چون با اینکار داده کمتر و با سرعت بیشتر از وب سرویس دریافت خواهید کرد
مثال
test,test2,test3
لیست آیتم های موردنظر باید با کما ( , ) از هم جدا شوند
نتیجه درخواست از این تارگت به صورت زیر می باشد
start    اولین قیمت به ثبت رسیده برای ارز در روز جاری
end    آخرین قیمت به ثبت رسیده برای ارز در روز جاری
min    کمترین قیمت به ثبت رسیده برای ارز در روز جاری
max    بیشترین قیمت به ثبت رسیده برای ارز در روز جاری
average    میانگین قیمت به ثبت رسیده برای ارز در روز جاری
total    جمع قیمت به ثبت رسیده برای ارز در روز جاری
yd_status    وضعیت تغییر قیمت نسبت به روز گذشته    ( 0 ) ثابت    ( + ) افزایش    ( - ) کاهش
yd_value    مقدار تغییر قیمت نسبت به روز گذشته
yd_percent    درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته
list    لیست تغییرات ساعتی قیمت ارز دیجیتال در روز جاری
date    تاریخ میلادی برای ساعت روز جاری
date_fa    تاریخ شمسی برای ساعت روز جاری
price    قیمت ارز دیجیتال در ساعت روز جاری
{
  "powered by": "https://HamyarAndroid.com",
  "target": "serviceCryptocurrencyChangeDaily",
  "ok": true,
  "result": {
    "start": "29588.51008637",
    "end": "32739.82631591",
    "min": "29588.51008637",
    "max": "33669.97894503",
    "average": "31985.589892608",
    "total": "799639.7473152",
    "yd_status": "-",
    "yd_value": "1671.09277944",
    "yd_percent": "4.9631536217122",
    "list": [
      {
        "date": "2021-01-22 00:00:00",
        "date_fa": "1399-11-03 00:00:00",
        "price": "29588.51008637"
      },
      {
        "date": "2021-01-22 01:00:00",
        "date_fa": "1399-11-03 01:00:00",
        "price": "30020.62758504"
      },
      ...
      ,
      {
        "date": "2021-01-22 23:00:00",
        "date_fa": "1399-11-03 23:00:00",
        "price": "33030.03747146"
      },
      {
        "date": "2021-01-23 00:00:00",
        "date_fa": "1399-11-04 00:00:00",
        "price": "32739.82631591"
      }
    ]
  }
}
HRoid.ir/api4
لینک کوتاه این وب سرویس برای انتشار در شبکه های اجتماعی
نظرات این وب سرویس
ارسال نظر جدید
هنوز نظری برای این وب سرویس ثبت نشده است
کپی برداری از محتوا و دیگر منابع اختصاصی به هر نحو غیر مجاز است. حتی با ذکر منبع. در صورت تخلف پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.
Copyright © 2021 , www.HamyarAndroid.com , AboutUs , TeamUs , ContactUs , TermsUs , Sitemap
خلـــق هـمیـار انـدرویــد با
logo-samandehi